Incidencias nas instancias telemáticas de promoción interna

11 de outubro de 2017


Ante as múltiples incidencias que están a xurdir na cobertura telemática das instancias para promoción interna nos corpos de Xestión Procesual e Administrativa e Tramitación Procesual e Administrativa, tras poñernos en contacto co Ministerio de Xustiza, nos informan que son conscientes dos erros que se están a producir nalgunhas CCAA, e están intentando solventar o problema o máis axiña posible. Manterémosvos informados de calquera novidade.