Comisión de Servizos en órganos de nova creación

24 de novembro de 2017

"publicado na intranet e na páxina web da consellería"

Publicación na intranet e na páxina web da Consellería da Resolución da Dirección Xeral de xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición do interesado, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza con destino na Comunidade Autónoma de Galicia. 

enlace páxina web Consellería 
enlace resolución