Crédito para os gastos de funcionamento dos xulgados de paz para o 2017

23 de novembro de 2017


Orde JUS/1132/2017, do 10 de novembro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 10 de novembro de 2017, polo que se fixa o módulo para a distribución do crédito que figura nos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, destinado a subvencionar os gastos de funcionamento dos xulgados de paz.