Servizos mínimos NEGOCIADOS coa Xunta

29 de novembro de 2017

Sección penais e mixtas das Audiencias Provinciais e xulgados do Penal: 

un xestor/tramitador por sección ou xulgado e un auxilio xudicial por cada dúas seccións /xulgados.

Xulgados de Violencia sobre a muller:

Un xestor/tramitador e un auxilio xudicial.
(todos, incluso os dos pobos, que teñan competencia en violencia aínda que non sexan exclusivos)

Xulgados de Menores / rexistros civis principais ou delegados (xulgados de paz) / oficinas de registro e reparto / Decanatos con funcións de registro e reparto:

Un xestor/tramitador.

Xulgados de Instrucción de Garda / xulgados de primeira instancia e instrucción en funcións de garda / fiscalías e subdirecións territoriais do Imelga:

todo o persoal de garda.

Os xulgados de Garda, se teñen asignada a labor de rexistro/reparto/decanato/rexistro civil, será cubierto polo servizo de Garda.