O CXPX aproba o deseño dun novo plan sobre cláusulas solo para 2018

29 de decembro de 2017


Os xulgados especializados terán competencia exclusiva e total ou parcialmente excluínte para coñecer destes asuntos.

O número de xuíces dedicados a esta materia incrementarase en case medio centenar, ao incorporar aos titulares dos órganos especializados. En oito provincias, serán xulgados de nova creación os que asuman a competencia a medida que entren en funcionamento.

Ligazón CXPX