ÚLTIMA HORA: Resolución definitiva do concurso de traslados 2017

29 de decembro de 2017


"Información facilitada polo Ministerio de Xustiza"

A Resolución definitiva do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión PA, Tramitación Pa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, anunciado por Orde JUS/646/2017, do 19 de xuño (BOE 7-7-2017), e resolto provisionalmente por Orde JUS/1097/2017, do 24 de outubro (BOE 14-11-2017) rexirase polas seguintes datas:

  • Data da resolución definitiva: 8 de xaneiro de 2018 
  • Data de publicación prevista no BOE: 30 de xaneiro de 2018 
  • Data de cesamento prevista do Corpo de Tramitación PA: 12 de febreiro de 2018 
  • Data de cesamento prevista do Corpo de Xestión PA e Auxilio Xudicial: 16 de febreiro de 2018