OEP 2016: Tribunais cualificadores (quenda acceso libre)

17 de decembro de 2017


"publicado no BOE"

Publicación no BOE do día 16 de decembro da Orde JUS/1228/2017, do 15 de decembro, pola que se nomean os Tribunais cualificadores dos procesos selectivos polo sistema xeral de acceso libre, nos Corpos de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial, convocados por Ordes JUS/1165/2017, JUS/1166/2017 e JUS/1164/2017, do 24 de novembro.