Confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018

22 de xaneiro de 2018


"publicado na intranet" 

 
No DOG número 15 do luns 22 de xaneiro de 2018 saiu publicada a orde do 15 de xaneiro de 2018 pola que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica para o ano 2018.

ligazón DOG