Convocatoria da nova Bolsa de interinos do corpo de Xestión Procesual da Rexión de Murcia

16 de xaneiro de 2018

"publicado na páxina Web do Ministerio de Xustiza"

Convocatoria pública para a foramción da Bolsa de Traballo de candidatos para o persoal funcionario interino ao servico de Admón. de Xustiza da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia (Corpo de Xestión Procesual e Administrativa).


Ámbito territorial: Murcia
Fecha de inicio de presentación de instancias:  16 de enero de 2018
Fecha de fin de presentación de instancias: 5 de febrero de 2018

Ligazón á páxina do Ministerio de Xustiza