TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA : quenda interna OPE 2016

2 de agosto de 2015


TRAMITACIÓN PROCESUAL E ADMINISTRATIVA (QUENDA INTERNA)- 

A data de celebración do primeiro exercicio será o día 21 de xaneiro ás 10.00 horas (9.00 hora canaria). Todos aqueles aspirantes que non figuren nas relacións de admitidos e excluídos ou aqueloutros excluídos que emendasen en tempo e forma e vaian presentar alegacións, deberán acudir á realización dos exercicios, quedando condicionada a súa corrección á comprobación da procedencia da súa admisión.
LUGARES DE EXAME DÍA 21 XANEIRO (PREME NA IMAXE)