#Folgaxustiza: esto non para

12 de febreiro de 2018

"En twitter: @pilaraymara"

Pilar Fernández na entrevista a Pablo Valeiras

Pablo Valeiras, membro do Comité de Folga, recén saído da última xuntanza, nos conta como está a situación agora mesmo e as razóns desta folga indefinida.