OPE 2016: Tramitación procesual e administrativa - quenda interna

8 de marzo de 2018


"publicado na páxina web do ministerio"

Resultado de imagen de imagen ministerio de justicia

Publicación na páxina web do ministerio de acordo de 8 de marzo de 2018 no que se establecen as puntuacións mínimas para superar a segunda proba e publicación das listares de aprobados e listaxe de aprobados na fase oposición.

Anexo I - listaxe aprobados 2ª proba
Anexo II - listaxe aprobados fase oposición