Comunicado DXX comunicando cambio lugar de reunión

8 de marzo de 2018


No día de hoxe remitiese mail ao comité de folga con modificación do lugar de reunión:

"Infórmolle que o lugar de celebración da reunión de mañá día 9 de marzo,  ás 12:00 horas, terá lugar na SALA E do Complexo Administrativo de San Caetano (Edificio da Pirámide) de Santiago de Compostela, en lugar do Aula Colmeiro (EGAP)

Atentamente,

Juan José Martín Álvarez

O director xeral de Xustiza".