Comunicado da Dirección Xeral de Xustiza: solicitude de NON PRORRATEO dos descontos da folga

28 de maio de 2018

"publicado na intranet"

Na seguinte ligazón (MODELO DE SOLICITUDE) ponse á disposición do persoal ao servizo da Administración de xustiza en Galicia o modelo de solicitude para o caso de que NON desexe acollerse ao rateo dos descontos por xornadas de folga pendentes de aplicar na nómina.

A dita solicitude deberá remitirse ao enderezo electrónico que figura no propio impreso antes das 14:00 horas do vindeiro xoves 31 maio de 2018.