Tramitación PA - quenda libre OPE 2016

1 de maio de 2018

"publicado no BOE"

Publicada no BOE a Orde JUS/434/2018, de 25 de abril, pola que se aproba a listaxe definitiva de admitidos e excluídos, e se fai pública a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de quenda libre, no corpo de Tramitación procesual e administrativa, convocado por Orde JUS /1166/2017, de 24 de novembro.

Ligazón ao BOE

O primeiro exercicio, de conformidade co establecido na base 7.3 da orde de convocatoria,, terá lugar o día 12 de maio de 2018 ás 9:30 horas (8:30 horas en Canarias), nos lugares relacionados no anexo III.