Auxilio Xudicial: modificación da listaxe definitiva de admitidos e excluidos

26 de xuño de 2018

"publicado na páxina web do ministerio"

ORDEN DE 11 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DEL PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN EL CUERPO DE AUXILIO JUDICIAL