Modificación da publicación da resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas a substitución

8 de xuño de 2018

"publicado na intranet"

Publícase con data do 8 de xuño de 2018 a modificación da resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.
Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos.

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez, aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.

PREME PARA AMPLIAR

PREME PARA AMPLIAR