Concurso 2018: resultas CCAA transferidas

21 de xullo de 2018

"publicado na páxina web do ministerio"

De conformidade co establecido na Base Primeira, punto 3, da convocatoria do concurso de traslados ordinario entre funcionarios dos Corpos de Xestión PA, Tramitación PA e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, de data 6 de xullo de 2018, exponse a relación de prazas a resultas correspondentes ao ámbito territorial das Comunidades Autónomas con competencias transferidas.