Rexistro Civil: novidades INFOREG

20 de xullo de 2018

No día de hoxe ponse en funcionamento unha importante medida tecnolóxica de modernización dos Rexistros Civís: a certificación deslocalizada.

O servizo de certificación deslocalizada permitirá que os cidadáns obteñan certificados referentes o seu estado civil en  calquera oficina de Rexistro Civil informatizada, sexa ésta ou non a oficina de Rexistro Civil Municipal na que se atope o asento informatizado ou dixitalizado. 

Para a implementación do servizo, darase acceso ós funcionarios competentes mediante certos perfís informáticos aos datos do resto de oficinas de Rexistro Civil informatizadas, de xeito que podan consultarse electrónicamente os contidos dos seus libros e, en base a eles, emitir os certificados solicitados.

O deseño de INFOREG modificouse para adaptar esta funcionalidade.