Nova orde reguladora de interinos en Cantabria

28 de agosto de 2018

"Publicado no BOC"

Orde PRE/48/2018, do 21 de agosto, reguladora da selección, formación, nomeamento e cesamento dos funcionarios interinos ao servizo da Administración de Xustiza en Cantabria.