Convocatoria Comité de Seguridade e Saúde

20 de setembro de 2018CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DE XUSTIZA
  • Día: 27.09.18
  • Hora: 10.00 h
  •  Lugar: EGAP, aula núm. 1 - Colmeiro (planta baixa)ORDE DO DÍA:

· Cursos de formación en materia de prevención de riscos laborais.

· Avaliación de traballos de campo.

· Investigación de accidentes de traballo.

· Información respecto de:

o Avaliación de riscos realizadas en edificios xudiciais.

o Plans de emerxencia e evacuación de edificios.

o Adaptacións de postos e adscricións por motivos de saúde.

o Accidentes de traballo e enfermidades profesionais 2018.

· Programación 2019.

· Información respecto de obras en edificios.

· Rolda libre de intervencións.


(NOTA: Calquera incidencia que consideredes que ten que ser tratada na devandita reunión, non dubidedes en comunicarllo @ delegad@ sindical do voso territorio).