Orzamentos xerais CCAA Galicia 2019

28 de decembro de 2018

"Publicado no DOG"

LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.