Posto de libre designación de Secretario/a territorial na Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

23 de xaneiro de 2019

"publicado no DOG"

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA:

 ORDE do 9 de xaneiro de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería.

Ligazón ao DOG