EGAP: Actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de Xustiza

25 de febreiro de 2019


"publicado no DOG"


Escola Galega de Administración Pública RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades formativas para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia.
Aprobado o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2019 polo Consello Reitor, de conformidade co artigo 6.2 da Lei 4/1987, do 27 de maio, de creación da EGAP, procede convocar as actividades de formación para o persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia do ano 2019 que se detallan nos anexos desta resolución.

Ligazón ó DOG