Resolución do 11 febreiro de 2019, pola que se aproban as listaxes de admitidos e excluídos e a baremación provisional do concurso específico dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial de Lugo.

12 de febreiro de 2019

"publicado na intranet"

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019, pola que se aproban as listaxes de admitidos e excluídos e a baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial de Lugo, convocado pola Resolución do 2 de xaneiro de 2019 (DOG nº 7, do 10/01/2019).

Ligazón á resolución (só accesible dende o posto de traballo)