EGAP: actividades de formación continua en materia de idiomas para persoal da Administración de Xustiza

12 de febreiro de 2019

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019 pola que se convocan as actividades de formación continua en materia de idiomas para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais, da Administración institucional de Galicia, da Administración de xustiza, das entidades locais e de administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Ligazón ao DOG


O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.