AXG-CUT solicita que o concello de Burela adopte medidas correctoras de riscos laborais

1 de marzo de 2019

Tras recibir o informe remitido polo Servizo de avaliación de riscos laborais da Xunta de Galicia a instancia da Xunta de Galicia, e atendendo ao contido do mismo, emitido con data 8 de novembro de 2018 e do que tamén temos coñecemento que dispón o Concello. no devandito informe, e baixo o enunciado “identificación xeral de riscos laborais”, dispón que o posto de traballo: Mostrador de atención ao público: corpo de auxilio xudicial e corpo de xestión procesual, e con relación ás cadeiras das que dispoñen os traballadores, identifícanse como riscos laborais con:

• probabilidade – moderada
• consecuencia-dañina
• estimación de risco – moderado


 “O sufrimento de dores cervicais, da espiña dorsal motivado pola adopción de posturas de traballo inadecuadas durante a realización de traballos sentado e ausencia de cadeira de traballo ergonómica, así como micro traumatismos en bonecas ou nos dedos pola incorrecta colocación das mans no teclado combinada coa frecuencia de pulsación durante a entrad de datos no ordenador”

Preme para ampliarPreme para ampliar


Preme para ampliar