Convocatoria das bolsas de traballo de persoal interino en Galicia

26 de marzo de 2019

"publicado no DOG"

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan bolsas de traballo de persoal interino dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación no DOG.