Proposta de AXG-CUT para as actividades formativas a desenvolver no ano 2020 (EGAP)

3 de outubro de 2019


Tras recibir a comunicación de que a Escola Galega de Administración Pública (EGAP) está a realizar a planificación das actividades formativas que se desenvolverán durante o ano 2020, e co obxecto de elaborar a planificación da formación e tratalo na Comisión de Formación, remitimos desde ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT as propostas formativas que consideramos deben ser incluidas na listaxe de oferta. 

Antes de entrar polo miúdo nas nosas propostas deixar claro que para AXG-CUT é fundamental: 

A. A potenciación da formación informática "presencial", tanto na actualización e reciclaxe coma na implantación de novos programas, a experiencia demostra que a formación e o apoio on-line da CAU non é suficiente para sacar o máximo rendemento as novas aplicacións.
Preme para ampliar

Preme para ampliar

Preme para ampliar

Preme para ampliar