Xestión quenda libre: listaxes provisionais de admitidos e excluidos e data do primeiro exercicio

3 de outubro de 2019

"publicado no BOE"


Orden JUS/989/2019, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/764/2019, de 10 de julio.

Data do primeiro exercicio: sábado 23 de novembro