Concurso de traslados; consulta Anexo III

27 de novembro de 2019

"publicado na páxina web do Ministerio"

O Ministerio ven de publicar na súa páxina o acceso para poder consultar o Anexo III. Polo tanto vóltase a contar o prazo de DEZ DÍAS, de presentación de alegación á resolución provisional, dende o día 27 de novembro.