Tramitación Procesual quenda interna; listaxe de aspirantes que superaron fase de oposición das probas selectivas

17 de decembro de 2019


"publicado na páxina web do Ministerio"

Vense de publicar na páxina web do Ministerio VALORACIÓN PROVISIONAL DE MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO DE LOS ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO LA FASE DE OPOSICIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO, POR PROMOCIÓN INTERNA, EN EL CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA CONVOCADO POR ORDEN JUS/404/2019, DE 21 DE MARZO.

Ligazón a páxina web.-