Corrección de erros da publicación da resolución pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución

6 de marzo de 2020

"publicado na intranet"

Publicouse con data do 6 de marzo de 2020 a corrección de erros da Resolución do 05/03/2020 pola que se convocan postos para a súa provisión temporal mediante o sistema de substitución. 


Poden consultar a información na resolución de Avisos de desocupación (so accesible desde o posto de traballo

preme para ampliar