Publicada a resolución coas adxudicacións das últimas prazas ofertadas para a súa cobertura

6 de marzo de 2020

"publicado na intranet"

Publicouse, con data do 5 de marzo de 2020, a resolución coas adxudicacións da última publicación de prazas ofertadas para a súa cobertura en substitución entre persoal titular ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. 


Poden consultar a información na resolución de adxudicación de postos. 

Os correspondentes acordos de substitución entre titulares serán enviados por correo electrónico aos/ás adxudicatarios/as, e serán comunicados, á súa vez aos superiores funcionais dos órganos de orixe e destino para o seu coñecemento.