EGAP; curso monográfico sobre violencia de xénero na adolescencia

11 de marzo de 2020


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 2 de marzo de 2020 pola que se convoca o curso monográfico Violencia de xénero na adolescencia. 

Aprobado polo Consello Reitor o programa de actividades formativas da Escola Galega de Administración Pública (EGAP) para o ano 2020.

Destinatarios:
Este curso está dirixido ao persoal empregado público, en situación de servizo activo ou asimilada, das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, dos seus entes instrumentais e das universidades do Sistema universitario de Galicia.

Desenvolvemento:
Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Datas: 25, 26, 30 e 31 de marzo de 2020.

Horario de tarde: das 16.00 ás 19.30 horas.

Duración: 14 horas lectivas.

Número de prazas: 50.

Prazo de inscrión, dende as 8.00 horas do día 12 de marzo ata as 23,55 horas do día 18 de marzo.


Ligazón ao DOG.-