PROTOCOLO DE REPARTO DE EPIS: COVID-19

31 de marzo de 2020

"remitido pola DXX"

PREME NA IMAXE PARA AMPLIAR
PREME NA IMAXE PARA AMPLIARComunícase que, ata o momento, se procedeu ao envío de xel hidro-alcohólico e caixas de luvas aos edificios xudiciais da comunidade autónoma de Galicia que se relacionan de seguido e que está destinado, en particular, aos xulgados que realizan gardas, así como a aqueles centros que teñen maior contacto co público (SCACE, rexistros civís, xulgados de violencia, oficinas de atención as vítimas e ao cidadán…):


ORGANO ENDEREZO CONCELLO
 • Rexistro Civil e Xulgados Praza de Vigo s/n A Coruña
 • Audiencia Provincial e Xulgado Vixilancia Penitenciaria Rúa Cigarreras, 1 A Coruña
 • Xulgados Rúa Berlín, s/n Santiago de Compostela
 • Edificio Xulgados Rúa Berlín, s/n Santiago de Compostela
 • Edificio Xulgados Rúa de Lugo 45-47 Arzúa
 • Xulgados de Negreira Rúa Seis, s/n Negreira
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Seis, s/n Negreira
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia 1 e 2 Praza Constitución, s/n Noia
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Tetuán, s/n Padrón
 • Edificio Xulgados. Audiencia Provincial Praza de Avilés s/n Lugo
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Gómez Giménez, 1 Becerreá
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Praza de Galicia, s/n Chantada
 • Decanato Rúa Monforte s/n A Coruña
 • Fiscalía Rúa Cigarreras, 1 A Coruña
 • Imelga e Xulgados R/ Capitán Juan Varela, s/n A Coruña
 • Tribunal Superior de Xustiza de Galicia Praza de Galicia, s/n A Coruña
 • Xulgado Violencia, SCNE, Xulgados de Instrución Rúa Monforte, s/n A Coruña
 • Decanato Rúa Viena, s/n Santiago de Compostela
 • Fiscalía, Serv. Seg., Imelga, SCNE, Rexistro e Xulgados Instrución Rúa Viena s/n Santiago de Compostela
 • Edificio Xulgados (Decanato e Fiscalía) Rúa Viena, s/n Santiago de Compostela
 • Decanato e Xulgados Rúa Viena, s/n Santiago de Compostela
 • Decanato Rúa Coruña, 55 Ferrol
 • Imelga, SS, SCNE, Rexistro, Xulgados Instrución e Decanato Rúa Coruña, 55 Ferrol
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Curro da Praza, 1 Muros
 • Fiscalía Rúa Mariño de Ribeira, s/n Ribeira
 • Edificio Xulgados Rúa Mariño de Ribeira, s/n Ribeira
 • Xulgados e Fiscalía Rúa Mariño de Ribeira, s/n Ribeira
 • Imelga, SS, SCNE, Rexistro e Xulgados Instrución. Rúa Armando Durán, 5 Lugo
 • Decanato Rúa Armando Durán, 5 Lugo
 • Fiscalía Praza de Avilés, s/n Lugo
 • Fiscalía Rúa Alcantara, s/n Mondoñedo
 • Fiscalía Avda. de Galicia, 48 Monforte de Lemos
 • Edificio Xulgados Rúa Velázquez, s/n Ourense
 • Imelga, Serv. Seg., SCNE, Rexistro e Xulgados Instrución. Rúa Velázquez, s/n Ourense
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Praza Clara Campoamor, s/n O Barco
 • Decanato Rúa Francisco Tomás y Valiente, s/n Pontevedra
 • Decanato e Xulgados Rúa Francisco Tomás y Valiente, s/n Pontevedra
 • Decanato Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Decanato e Xulgados Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Fiscalía Rúa Pardo Bazán, s/n Cambados
 • Xulgados e Fiscalía Rúa Pardo Bazán, s/n Cambados
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Estada Xeral, s/n Ortigueira
 • Audiencia Provincial Praza Concepción Arenal, 1 Ourense
 • Edificio Xulgados. Audiencia Provincia Praza Concepción Arenal, 1 Ourense
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Avda. Del Parque, s/n O Carballiño
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Irmáns Moreno, 7 Verín
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Ladeira, 4 Xinzo de Limia
 • Audiencia Provincial Rúa Rosalía de Castro, 5 Pontevedra
 • Edificio Xudicial de Vigo Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Audiencia Provincial Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Xulgados Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Xulgados Instrución Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Xulgados e Rexistro Civil Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Xulgados Violencia sobre a Muller Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Xulgados e Imelga Rúa Lalín, 4 Vigo
 • Xulgados e SCNE Rúa San Sebastian, 13 Vigo
 • Edificio Xulgados Avda. Ramón Lopez, 5 Caldas de Reis
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Rúa Pardo Bazán, s/n Cambados
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia Praza de Galicia, 1 Cangas
 • Edificio Xulgados Praza de Galicia s/n Tui
 • Edificio Xulgados Avda. de Galicia s/n Ponteareas
 • Edificio Xulgados Rúa Fernández Areal, s/n O Porriño
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia 2 Avda. Benito Vigo, 92 A Estrada
 • Edificio Xulgados. 1ª Instancia 1 Avda. Benito Vigo, 92 A Estrada


Tamén se remitiron botes de xel hidro-alcohólico e caixas de luvas aos xulgados de paz que están atendidos por funcionarios da Administración de Xustiza.
Comunicase, así mesmo, que se están a distribuir mamparas e mascarillas para a totalidade dos rexistros civís da comunidade (incluídos os xulgados de paz que están atendidos por funcionarios de xustiza) e para os xulgados de garda das sete cidades.

Así mesmo, trasládase que, de conformidade coa comunicación realizada polo Ministerio de Xustiza na que informaba de que o dito ministerio xestionou a adquisición de diverso material para a prevención individual do contaxio do COVID-19 e que, no marco da encomenda realizada pola Orde SND/261/2020, do 19 de marzo, para a coordinación da actividade profesional dos membros dos corpos de funcionarios en todo o territorio do Estado, realizarían un reparto e distribución do dito material; recibiranse máis unidades de material (xel, guantes e mascarillas) para a súa distribución nos xulgados. Achegase o protocolo remitido polo Ministerio respecto da distribución e utilización do citado material.
Unha vez o Ministerio de Xustiza informe do material que lle corresponde a esta comunidade, así como da súa distribución, daráselles traslado, para o seu coñecemento.