Tramitación Procesual Quenda Interna; relación definitiva de méritos e aspirantes que superaron o proceso selectivo

9 de marzo de 2020


"publicado no páxina web do Ministerio"

Vense de publicar na páxina web do Ministerio; Acuerdo de 4 de marzo del Tribunal Calificador, por el que se publica la relación defnitiva de méritos de la fase de concurso y la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
Ligazón a páxina web.-