Reunión do Comité de Seg e Saúde Laboral 28.4.2020

29 de abril de 2020

No día de hoxe tivo lugar reunión do comité de seguridade e saúde laboral con motivo da COVID-19. 

A Xunta deu traslado do número de traballadores positivos, posibles síntomas, etc, así como dos EPIS entregados, e dando conta das mamparas que se están a colocar en distintos puntos de Galicia e da compra de adhesivos indicativos para poñer no chan, e que marquen as distancias de seguridade a manter. (DOCUMENTO DE AXG-CUT  DO 28.4.2020)
Ligazón ao DOCUMENTO EN PDF