DXX. Servizos mínimos na fase II da desescalada

25 de maio de 2020

Resolución do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que, dando traslado ao ámbito da Administración de xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia da Orde JUS/430/2020, do 22 de maio, se determina a fase 2 do Plan de desescalada.

O pasado 9 de maio o Boletín Oficial del Estado publicou a Orde JUS/394/2020, do 8 de maio, pola que se aproba o Esquema de seguridade laboral e o Plan de desescalada para a Administración de xustiza ante a COVID-19, logo do Real decreto lei 16/2020, do 28 de abril, de medidas procesuais e organizativas para facer fronte á COVID-19 no ámbito da Administración de xustiza.

RESOLUCIÓN PX 1

RESOLUCIÓN PX 2

RESOLUCIÓN PX 3

RESOLUCIÓN PX 4

SERVIZOS MÍNIMOS CORUÑA 1

SERVIZOS MÍNIMOS CORUÑA 2

SERVIZOS MÍNIMOS CORUÑA 3

SERVIZOS MÍNIMOS LUGO 

SERVIZOS MÍNIMOS OURENSE  
SERVIZOS MÍNIMOS PONTEVEDRA 1


SERVIZOS MÍNIMOS PONTEVEDRA 2