Chamamentos interinos 15 xullo 2020

15 de xullo de 2020
CORUÑA:
 • Xulgado Social 3 CORUÑA -  TPA - vacante
 • Xulgado mixto 2 CORCUBIÓN - TPA - desocupado por : outros
 • Xulgado de 1ª Instancia 2 SANTIAGO - TPA - desocupado por: outros
 • Rexistro Civil exclusivo CORUÑA -  TPA - desocupado por: outros
 • Xulgado de Violencia sobre a muller CORUÑA - TPA - desocupado por substitución
 • Xulgado do Mercantil 1 CORUÑA - AX - desocupado por cambio de situación administrativa
 • Xulgado do Penal 4 CORUÑA - AX - desocupado por substitución
 • Xulgado de 1ª Instancia 6 FERROL - AX - desocupado por substitución
OURENSE:
 • Xulgado mixto nº 1 CELANOVA - TPA - desocupado por baixa por enfermidade

PONTEVEDRA:

 • Decanato SCNE PONTEVEDRA - XPA - desocupado por baixa por enfermidade
 • Audiencia Sección 1ª PONTEVEDRA - TPA -  desocupado por licenza por enfermidade
 • Decanato. SCA VIGO - TPA - vacante
 • Xulgado de paz FORCAREI - AX - desocupado por substitución
 • Xulgado de 1ª Instancia 1 PONTEVEDRA -AX- desocupado por licenza por enfermidade