Convocatoria pola DXX de mesa sectorial o día 31.7.2020

29 de xullo de 2020

CONVOCATORIA DE MESA SECTORIAL

De orde do director xeral, convócaselles á reunión da Mesa Sectorial:

Data: 31/07/2020
Hora: 11:30 h.


Orde do día

  1. Lectura e aprobación da acta da reunión anterior.
  2. Implantación do réxime extraordinario de acceso ao grao I do sistema de traxectoria profesional do persoal funcionario de carreira ao servizo da Administración de Xustiza en Galicia.
  3. Plan de actuación de axilización na Administración de xustiza (plan de choque).
  4. Acordo para retribuír nun punto adicional o desempeño das funcións de secretaría nos xulgados de paz.
  5. Rolda de intervencións