Comité de Seguridade e Saúde Laboral: adiado ao día 21.9.2020

17 de setembro de 2020

No día de hoxe, a DXX comunicou o adiamento da data da reunión do Comité de Seguridade e Saúde laboral, para o vindeiro día 21.09.2020. 

A/A DELEGADOS DE PREVENCIÓN
CONVOCATORIA DO COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE


De orde do director xeral de Xustiza, adíase, por razóns sobrevidas, a celebración, a través do sistema de videoconferencia, do Comité de Seguridade e Saúde, para a seguinte data e hora indicados:

Data: luns, 21 de setembro de 2020
Hora: 11:00 horas
Orde do dia: Covid 19 
 
Un saúdo.