OPE 2017/18: TPA (quenda interna) - relación de aprobados

17 de setembro de 2020

"Na páxina web do Ministerio"

Publicada na páxina web do Mº de Xusstiza o ACORDO de 16.9.2020 (do tribunal cualificador único) polo que se modifica o acordo do 6.8.2020, coa proposta definitiva de aprobados definitivos.