Convocatoria do Comité de Acción Social:30.9.2020

25 de setembro de 2020

COMISIÓN ACCIÓN SOCIAL


Orde do día:

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior (12/06/2020).

2. Aprobación das listas provisionais.


Data: MÉRCORES 30/09/2020.

Hora: 10:00 h.

Lugar: Videoconferencia.