FIN DA DISCRIMINACION DOS XULGADOS DE PAZ

2 de outubro de 2020


"Publicado no DOG"

Despois de ducias de sentencias favorables entre elas varias de ALTERNATIVAS NA XUSTIZA-CUT a XUNTA DE GALICIA non lle quedou outra que asinar un acordo que remate coa flagrante discriminación
do corpo de Xestión Procesual.

Vense de publicar no dia de hoxe; RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta do 17 de setembro de 2020 polo que se aproba o acordo acadado o 3 de agosto de 2020, entre a Administración da Comunidade Autónoma de Galicia e as organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial de Xustiza, sobre a modificación das retribucións do posto de xestor/a procesual secretarios/as de xulgados de paz (IV-D), para os efectos de retribuír, nun punto adicional, o desempeño das funcións de secretaría nos xulgados de paz.