Rosa Lía cóntache as verdades da carreira profesional

8 de outubro de 2020

 Rosa Lía fai unha análise da carreira profesioal na administración de xustiza de Galiza. Entérate ben!