Oposicións - Xestión P. I. - Aprobados e prazas que se lles ofrecen

27 de novembro de 2020

 O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE do 27 de novembro a relación de aspirantes que superaron as probas selectivas e a relación de prazas que se lles ofrecen aos aprobados nas probas selectivas para o ingreso no corpo de Xestión Procesual e Administrativa da Administración de Xustiza no turno de promoción interna.

Podedes descargar os documentos na seguintes ligazóns:

Prazas ofertadas