EGAP; XI xornada de formación práctica dixital (E-martes)

1 de decembro de 2020


"publicado no DOG"

Vense de publicar no DOG; RESOLUCIÓN do 24 de novembro de 2020 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a XI Xornada de formación práctica dixital (E-martes).

-A XI Xornada de formación práctica dixital (E-martes), que terá lugar o vindeiro martes, 15 de decembro, estará dedicada ao Rexistro electrónico na Xunta de Galicia.

– Grupo de persoal empregado público: sede electrónica da Xunta de Galicia. Chave365. Rede de oficinas de atención á cidadanía e de rexistro: intranet (espazo dixital de referencia para o persoal da Administración autonómica), Aires (aplicación informática de rexistro de entradas e saídas), Rexel (Recepción electrónica do Sistema Único de Rexistro) e SIR.

Lugar: Escola Galega de Administración Pública (EGAP), rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela. Data: martes, 15 de decembro de 2020. 
Horario: mañá e tarde. 
Duración: 6 horas lectivas. 5. 
Número de prazas. Persoal empregado público: 16.