AXG-CUT solicita que a nova "oficina de tutelas e internamentos" de Ourense se dote cun aumento do cadro de persoal

18 de febreiro de 2021


Desde AXG-CUT, levamos anos denunciado a caótica situación que se vive no xulgado de 1ª Instancia nº  6 de Ourense. 
 
Dende a toma de posesión do nove presidente do TSXG, solicitamos unha xuntanza para expoñerlle, entre otras, a preocupante situación do xulgado de Familia de Ourense......