Por qué a DXX non publica tódalas SUBSTITUCIONS?

8 de marzo de 2021AXG-CUT  esixe que, a maior brevedade posible, se publiquen o 100% das substitucións existentes en toda Galicia para que tod@s teñamos aceso a elas e non só uns poucos.